Chính sách bảo mật thông tin

Chào mừng bạn đến với Caycanhdep.info. Website này được vận hành bởi tôi, Nguyễn Thị Thu Thuý. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng Website.

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, sử dụng các tính năng nhất định của Website, hoặc liên hệ với chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Tên của bạn
 • Địa chỉ email của bạn
 • Số điện thoại của bạn (nếu bạn cung cấp)
 • Địa chỉ IP của bạn
 • Thông tin về trình duyệt và thiết bị của bạn
 • Hoạt động của bạn trên Website

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ các nguồn công khai, chẳng hạn như hồ sơ mạng xã hội của bạn.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và vận hành Website
 • Cải thiện Website và các dịch vụ của chúng tôi
 • Gửi cho bạn thông tin tiếp thị và quảng cáo
 • Liên hệ với bạn để đáp ứng các yêu cầu hoặc phản hồi của bạn
 • Bảo vệ an ninh và toàn vẹn của Website

Tiết lộ thông tin

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Khi bạn đồng ý cho chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn
 • Khi chúng tôi yêu cầu theo luật pháp hoặc quy trình pháp lý
 • Khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của bản thân, của những người khác hoặc của Công ty

Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi sự truy cập, sử dụng và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng an ninh của thông tin của bạn sẽ không bị vi phạm.

Lựa chọn của bạn

Bạn có thể kiểm soát việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 • Thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi tài khoản của bạn
 • Hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi
 • Liên hệ với chúng tôi để yêu cầu chúng tôi ngừng thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Thay đổi đối với Chính sách này

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng phiên bản cập nhật của Chính sách này trên Website.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại email Contact@caycanhdep.info