Hình thức thanh toán

Tại Cây Cảnh Kio Hy chúng tôi nhận thanh toán bằng 2 hình thức:

  • Chuyển khoản
  • Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng

Tham Khảo thêm các dòng cây chúng tôi đang cung cấp:

  • Cây Xanh Văn Phòng
  • Cây Phong Thủy
  • Cây Khai Trương
  • Cây Quà tặng
  • Cây Công Trình