Cây Thông – Pinus merkusii

Cây Thông hay còn gọi là cây thông lá kim, là một loài cây thân gỗ thuộc họ Thông. Cây có nguồn gốc từ Đông...

Cây Sao đen – Hopea odorata

Cây Sao đen hay còn gọi là cây Gõ đỏ, là một loài cây thân gỗ thuộc họ Dầu. Cây có nguồn gốc từ Đông...

Cây Osaka đỏ – Erythrina fusca

Cây Osaka đỏ hay còn gọi là cây Muồng hoa đỏ, cây Muồng hoàng hậu, là một loài cây thuộc họ Đậu (Fabaceae). Cây có...

Cây Sanh – Ficus benjamina L

Cây Sanh hay còn gọi là cây si, xanh, gừa, là một loài cây thuộc họ Dâu tằm (Moraceae). Cây có nguồn gốc từ Đông...

Cây Mẫu đơn – Ixora coccinea

Cây Mẫu đơn hay còn gọi là cây bông trang, cây trang đỏ, cây long thuyền hoa, nam mẫu đơn, là một loài cây thuộc...

Cây Gáo – Neolamarckia cadamba

Cây Gáo là một loài cây gỗ thường xanh, có nguồn gốc từ Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Cây có thể cao...