Cây Lửa – Delonix

Cây Lửa là một loài cây thân gỗ có nguồn gốc từ Madagascar, thuộc họ Đậu. Cây có tên khoa học là Delonix regia, còn...

Cây Chay – Ceiba pentandra

Cây chay, còn có tên gọi khác là cây gạo, cây sao, là một loài cây thân gỗ to, cao khoảng 20-30m, thuộc họ Bombacaceae....

Cây Chuông vàng – Tabebuia aurea

Cây chuông vàng (Tabebuia aurea) là một loài cây thân gỗ nhỏ, có nguồn gốc từ các nước Nam Mỹ. Cây có tên gọi khác...

Cây Hoa mua – Melastoma candidum

Cây hoa mua (Melastoma candidum) là một loài cây thân gỗ, có nguồn gốc từ các nước Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản. Cây...

Cây Vối – Cleistocalyx operculatus

Cây vối (Cleistocalyx operculatus) là một loài cây thuộc họ Sim (Myrtaceae), có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Cây vối mọc hoang và được...

Cây Mai vàng – Ochna integerrima

Mai vàng là loài cây có hoa thuộc chi Mai, họ Mai (Ochnaceae). Cây này được trồng làm cảnh phổ biến ở miền Nam Việt...