Cây Ngọc thảo – Impatiens plant

Cây Ngọc thảo hay còn gọi là cây dạ yến thảo, là một loài cây thân thảo thuộc họ Bóng nước. Cây có nguồn gốc...

Cây Long não – Cinnamomum camphora

Cây Long não hay còn gọi là cây Dã hương, Chương não, là một loài cây thuộc họ Long não (Lauraceae). Cây có nguồn gốc...

Cây Cọ – Livistona chinensis

Cây Cọ hay còn gọi là cây đài phun nước, cây quạt Trung Quốc, là một loài cây thuộc chi Livistona, họ Cau (Arecaceae) có...

Cây Móng bò – Bauhinia

Cây Móng bò hay còn gọi là cây Hoa ban, là một loài cây thân gỗ, có nguồn gốc từ các nước Đông Nam Á....

Cây Sứ – Adenium Obesum Balt

Cây Sứ (Adenium Obesum Balt) là một loài cây thân gỗ, có nguồn gốc từ các nước Đông Phi, Nam Phi và Trung Đông. Cây...

Cây Sứ – Adenium Obesum Balt

Cây Sứ (Adenium Obesum Balt) là một loài cây thân gỗ, có nguồn gốc từ các nước Đông Phi, Nam Phi và Trung Đông. Cây...

Cây Sứ – Adenium Obesum Balt

Cây Sứ (Adenium Obesum Balt) là một loài cây thân gỗ, có nguồn gốc từ các nước Đông Phi, Nam Phi và Trung Đông. Cây...

Cây Hoàng nam – Polyalthia longifolia

Cây Hoàng nam (Polyalthia longifolia) là một loài cây thân gỗ, có nguồn gốc từ các nước Đông Nam Á, Trung Quốc, Ấn Độ. Cây...