Bonsai Cây Trầu Bà (Ficus pumila)

Cây Trầu Bà là một loại cây cảnh phổ biến ở Việt Nam, được trồng trong nhà hoặc ngoài trời. Cây có nguồn gốc từ...

Cây Duối Bonsai (Ficus benjamina)

Cây Duối Bonsai là một loại cây cảnh bonsai phổ biến ở Việt Nam. Cây có tên khoa học là Ficus benjamina, thuộc họ Moraceae....