Bonsai Cây Lưỡi Cáo (Plectranthus)

Cây Lưỡi Cáo là một loại cây cảnh phổ biến ở Việt Nam, được trồng trong nhà hoặc ngoài trời. Cây có nguồn gốc từ...

Bonsai Cây Trầu Bà (Ficus benjamina)

Cây Trầu Bà là một loại cây cảnh phổ biến ở Việt Nam, được trồng trong nhà hoặc ngoài trời. Cây có nguồn gốc từ...