Đặc điểm của bonsai phượng vĩ

Bonsai Cây Phượng (Delonix regia) Cây bonsai phượng vĩ Cây phượng vĩ là một loài cây cảnh phổ biến ở Việt Nam, được trồng nhiều...

Bonsai cây Bàng (Ficus benjamina)

Cây Bonsai Bàng (Ficus benjamina) Cây Bonsai Bàng hay còn gọi là cây Sanh, là một trong những loại cây Bonsai phổ biến nhất ở...